Pris for en plads er pr. 1/1 2021

Pr. mdr.

Pris i alt ......................8350 kr.

Kommunalt tilskud.......6048 kr.

Forældrebetaling.........2302 kr.

 

Kommunal dagpleje.....2688 kr.

En besparelse på ........368 kr.

Vuggestue....................3024 kr.

En besparelse på.........722 kr.

 

Betalingen sker månedsvis forud og der betales fuld pris i alle 12 måneder (lige som den kommunale dagpleje).

Beløbet skal være til disposition på min bankkonto senest 1. dag i måneden. HUSK at skriv barnets navn på overførelsen.

I skal ikke betale skat af tilskuddet.

Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes forud og direkte til jeres bankkonto.

Prisen for pladsen dækker:

Løn, ferie, fridage, sygdom, mad til børnene, bleer, klude, materialer, aktiviteter mm.

Lønnen reguleres hvert år, omkring 1. januar

Jeg skal selvfølgelig betale skat af beløbet.

Kommunen yder søskende rabat på ordningen.

Det er ikke muligt at få friplads til privat pasningsordning.

 

Her søger du tilskud

http://www.slagelse.dk/selvbetjening/boernepasning-tilskud,-privat-pasning