I pasningsordningen modtages ikke syge børn.

Barnet må ikke komme hvis:

  • Det har feber. Må komme igen efter 24 timer uden feber.
  • Er på Panodil eller anden smertestillende. 
  • Det har opkast, dårlig mave eller diarré. Må komme igen 48 timer efter sidste opkast, og 48 timer efter første alm afføring.
  • Almen tilstanden er dårlig og det ikka kan deltage i dagligdagens rytme, uden det kræver særlig omsorg.
  • Det har ubehandlet øjenbetændelse. Barnet skal have været i behandling i mindst 1 helt døgn inden det kan komme igen.
  • Det har lus og der ikke er igangsat behandling.
  • Det lige er startet på penicillin. De 2 første døgn smitter barnet stadig, og barnet skal have det godt inden det kommer igen.
  • Det på anden måde er syg eller er på panodil (skoldkopper, børnesår mm.)

Dette dels pga. smittefare, men også fordi jeg ikke kan give den ekstra omsorg, der er brug for når barnet er sygt.

Det er hensigtsmæssigt at informere børnepasseren, hvis et barn har haft lus eller andet smitsomt, i forhold til de andre børn.

Børnepasseren må ikke give barnet medicin. Kun ved kronisk sygdom der kræver længerevarende behandling. Instruktion kræves af forældre/læge.

Ved sygdom gives der besked hurtigst muligt, gerne inden barnet skal møde. Ved I om aftenen at barnet er sygt og ikke kommer dagen efter, må I gerne sende en sms senest kl 19.00.

Rasmmelding skal ske senest kl 19.00 aftenen før barnet kommer igen, telefonisk eller på sms. Dette i forhold til planlægning.

 

OBS pga Covid-19 tilbyder jeg pt IKKE vikar ved sygdom.

Jeg har vikar tilknyttet i tilfælde af akut læge/tandlægebesøg (i det omfang min vikar kan), giver jeg besked herom hurtigst muligt.