Jeg afholder som udgangspunkt årligt 30 dages planlagt ferie/fridage. 

Ferieplanen for det kommende år bliver udleveret i slutningen af år, ændringer varsles i god tid.

Helligdage og lukkedage betragtes ikke som feriedage.

Der er lukket alle weekender og helligdage, fredag efter Kr. Himmelfart, 5/6 grundlovsdag, 24/12 juleaften og 31/12 nytårsaften.

Jeg holder lukker de 3 dage før påske.

Sommerferie afholdes med 3 sammenhængende uger i skolernes sommerferie, enten de 3 første uger eller de 3 sidste uger.

Jeg holder ferie i skolernes efterårsferie (uge 42, hvert år).

Jeg holder ferie mellem jul og nytår.

 

Der tilbydes IKKE vikar ved planlagt ferie og fridage. Ved akutte fridage (læge/tandlæge) tilbydes vikar i det omfang min vikar kan.